Misyonerlerin Amacı Ne ?

Hayatımın üç senelik safhası kiliselerde teoloji ve misyonerlik eğitimi alarak geçti. Misyonerlik; Bir dinin yayılması, kendi inancından olmayanların dine kazandırılması için yapılan çalışmalardır. Bizde ki "emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i anil münker" hizmetinin Hristiyanlıkta ki karşılığıdır. 


Aslını söyleyecek olursak bu misyonerlik faaliyetleri dini hizmetin ötesinde sömürgeciliğin ve ülkeleri işgal etmenin öncü kollarından birisidir. Nitekim kilisede vaizlik yapan birkaç pastörün, farklı devletlerin istihbaratına çalıştığına şahit olduğumda bunu daha iyi anlamıştım. Gayeleri evvela keşif, sonra dini hizmet, nihayetinde askeri işgaller...


Misyonerlerin kendi aralarında farklı gruplaşmaları var. Her bir grup işe hedef alacakları kitleyi belirlemekle başlar. Bunlar üniversite gençliği, maddi sıkıntı çekenler, savaş mağdurları, göçmenler vs gibi alanlardır. Benim bulunduğum grup üniversite gençliğine ve yurtdışı faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüyordu. Yurtdışında ne gibi projeler oluyordu diye soracak olursanız "Krizi fırsata çevirmek" mantığı ile hareket eden misyonerler için kıtlık, doğal afet gibi sıkıntı çeken ülkeler her zaman elverişli bölgeler olmuştur. Misyonerler gittikleri bu ülkelerin lisanını öğrenir, İncil'i o halkın diline tercüme eder, okullar açıp onları eğitir, fakirlere yardımda bulunur, hastaları tedavi eder ve yetim çocukları kendileri yetiştirerek; kendilerine kurtarıcı bekleyen o insanların minnetlerini kazanırlar. 


Peki ya Türkiye'de işleri ne ?


Bunu eğitim vermek üzere Ankara'ya gelen, Amerikan'ın ünlü pastörlerinden Daniel Khan'a sorduğumda şöyle açıklamıştı: 

"Türkiye Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan kilit ülkedir. Bu kilidi açmak bizim faaliyetlerimiz açısından son derece önemlidir." 


Günümüz Türkiye'sini ve onun düşmanlarının durumunu yansıtan ne açık bir ifade!


Hristiyanlar haksız davalarında ittifak edip böylesine çalışırken; Ey Müslümanlar biz ne yapıyoruz? Haklı davamızda niçin ihtilafa düşüyoruz? Ne diye tembellik ediyoruz? Şüphesiz Allah ve Resulü'ne uyduğumuz vakit onlar kıyamete kadar zelil olmaya mahkûmdurlar. 


Hâlâ akıllanmayacak mıyız ???

@benhalilyilmaz

YAZARIN BAZI MAKALELERİ

0 Yorum

Yorum Yapabilmek için Üye olunuz...