"İYİ-GÜZEL-DOĞRU ONLARIN BİLDİRDİĞİ"

Allah'a hamd û sena, Resulü'ne salât ve selâmdan sonra...


O Allah ki ;

O'ndan başka Hakk ilah yoktur. Piyasada başkaca ilah edinmiş birileri var ise de onlar birer oyuncaktır. Yalan aletidir. Kendisine tapan putperestleri, müşrikleri kandıran bozguncudur. Kendisine tapan putperestlerin, müşriklerin kendisini kandırmasıdır.

O, Bizi yoktan var etti.

Var ettiği gibi yarattığı kâinat içinde nice akılsız ve şuursuz yaratık arasından bizi insanlar olarak halketti.

Bizi kâinatta en değer verdiği insanlar olarak yaratmakla kalmadı bizi İslâm dininden, millet-î İbrâhim'den (a.s) eyledi.

Geceyi, güneşi, ayı, yıldızı... müsahhar kıldı.

Hayvanat ve nebatatı bizlerin hizmetine sundu.

Kendisini tanımamız için kâinata varlığının delillerini/ayetlerini dahil etti. Yarattığı herşey onun varlığının delilidir.

Bu delilleri görmemiz içün göz, anlamamız,idrak etmemiz içün akıl nimetini bizlere ihsan eyledi.

Bizlere sözlerin doğrusu olan kelamıyla, hükmüyle muhattab kıldı ki abdleri olan bizler yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayalım, birbirimize zülmetmeden huzur ve refah içinde bu hayatta olalım ve ahirette saadeti yakalayıp, ancak muttakilerin nasipdar olacağı cennet ehlinden olalım.

...

Bizler onu layığınca hamdetmekten aciziz.

Zatının yüceliğince, ve azametince sonsuz hamdolsun.

O'na iman eder, O'na tevekkül ederiz. Ve elbette O'na döndürüleceğiz.

Tevfik ondandır.

...


Ve O Resulullah ki ;

Benî Adem küfür ve cehalet bataklığında batarken/boğulurken, insanları necasetten kurtardı, bizleri emniyet sahiline çekti.

Bizlere Hanif olmamızı öğüt etti. Tevhid inancına bağlı kıldı. Bizleri tevhid ehlinden kimseler etti.

Bizlere Ebubekir'ler, Ömer'ler, Osman'lar, Ali'ler (radıyallahu anhum) yetiştirdi ki onlar ümmetin Resulullah'tan (s.a.v) sonra danıştıkları Efendilerdir.

Hepsini severiz, hepsine hürmet ederiz. İndimizde muhabbetleri farzdır. 

Kur'an'ı anlamamız için sünnetini tatbik ederiz O Resulün (s.a.v). Öyle ya "Yaşayan Kur'an"dan daha iyi Kur'an'ı öğreneceğimiz mercii mi var? 

O bize hamdetmeyi, şükretmeyi ... öğretti.

Bıze kıyametten haber verdi. Hakkı tavsiye ettiği gibi, batılı yerle yeksan etti. Müşrikler hoşlanmasa da o Allah'ın yeryüzünü imarla vazifelendirdiği, bozuk, çürük ilahları yıkmak için risalet buyurduğu, Hatemu'l- Enbiya'dır.

Bize pak akideyi öğretti. Sonradan ortaya çıkacak bozuk fırkalardan haber etti, onlardan uzak durmamızı öğüt buyurdu.

Ehlî Sünnet Vel Cemaat'tan da haber etti ki dahil olalım, yanlış yollara sapmayalım. Yanlış akideyle hareket etmeyelim, amellerde bulunmayalım. 

Şu an Ravza-i Mutahharasında, istirahatgâhındadır.

Şüphesiz, Allah ve Melaikeleri Resulü'ne salât ve selâm ederler. Ey o iman edenler siz de hakkını vererek Resulü'ne çokça salât ve selâm edin.

...

Kendisine risalet vazifesi buyuran Allah Tebareke ve Te'âlâ Hazretlerinin ve Melaikelerinin  kendisine ettiği salât ve selâm büyüklüğünce ve layığınca salât ve selâm olsun.


....


Bu sözlerimi söyler kendim ve sizin için Allah'tan afv, mağfiret ve bağışlanma dilerim.

Sürçmekten ve sapıtmaktan, düşmanlarımıza dosta yaptığımız gibi, dostlarımıza düşmana yaptığımız gibi muamele etmekten Allah'a sığınırız.

YAZARIN BAZI MAKALELERİ

0 Yorum

Yorum Yapabilmek için Üye olunuz...