Nedir Kavram Hareketi?

Kavram hareketi 'siyaset' üstü, 'gruplaşmalar' üstü, 'her şeyi kuşatan tek fikre köle olarak hür olunabileceğini' sadece ifade etmekten ziyade 'lisan-ı haliyle' göstermeye çalışan 'İnanmış' insanların bir araya gelerek oluşturdukları bir yapılanmadır.